Oblastná výstava psov všetkých plemien, 10.7.2021

OV Veľké Úľany 10.7.2021

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 10.7.2021

a klubové výstavy (KV21, CACSR) pre plemená:

Čierny ruský teriér
Shar pei
Welsh corgi Pembroke a Cardigan
Samojed – CC bez CAC

U plemena s klubovou výstavou – možnosť absolvovať dve výstavy a získať dve hodnotenia na jednom mieste.
Ocenenie VN1 a V1 (z tried mladšieho dorastu, dorastu a veteránov) sa započítava do titulov pre získanie šampionátov šteniat a veteránov.

Dátum konania: 10.7. 2021

Miesto konania
Veľké Úľany, okres Galanta
Jazdecký areál
Adresa 
Priemyselná 2 (oproti A+Z Rišňovský).

Rozhodcovia
MVDr. Gabriela Ridarčíková, SK
Zdenka Jílková, CZ
Iveta Vojteková, SK

Spôsob prihlásenia a uzávierka
Prihlásenie je možné prostredníctvom on line systému. http://onlinedogshows.sk/

Tento link slúži na prihlásenie psa na Oblastnú výstavu.
Na klubové výstavy sa prihlasujete cez on-line portál klubu ktorý zastrešuje dané plemeno.

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku. 

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa. 

Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky a to aj v prípade, že je predĺžená možnosť prihlasovania. V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 5 €.

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Veterinárne podmienky
Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protesty
Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhu). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Triedy
Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorast 6-9 mesiacov
Mladých 9-18 mesiacov
Stredná 15-24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Pracovná od 15 mesiacov (len s certifikátom)
Šampiónov od 15 mesiacov  je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Veteránov od 8 rokov
Čestná mimo konkurencie v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Tituly a čakateľstvá
Víťaz triedy – Môžu získať pes a suka s ocenením V1.
Oblastný víťaz – Môže získať najlepší pes a suka, ktorí boli ocenení titulom Víťaz triedy v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Víťaz OVP Veľké Úľany 2021-BIS – Získa najkrajší jedinec výstavy v rámci záverečných súťaží.

Záverečné súťaže

 • Najkrajší pár psov
 • Chovateľská skupina
 • Najkrajší mladší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dorast – pes a suka s ocenením VN1 na OV
 • Najkrajší dospelý pes – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajšia  dospelá suka – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší junior pes – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší junior suka – s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší pes/suka z triedy čestnej – pes a suka s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší pes/suka z triedy pracovnej – pes a suka s ocenením V1 na OV
 • Najkrajší veterán – pes a suka s ocenením V1 na OV

BIS – Do súťaže nastupujú víťazí súťaží: Najkrajší dospelý pes, Najkrajšia  dospelá suka, Najkrajší junior pes, Najkrajší junior suka, Najkrajší veterán.
BIS SUPRIME – BIS OV Veľké Úľany a BOB z klubových výstav, ktoré sa konajú počas OV Veľké Úľany 21.