OV Dvorianky, 26.7.2009

Oblastná výstava a Špeciálne výstavy, Dvorianky 26. 07. 2009

Povýstavný katalóg TU