OV Dvorianky, 3.6.2018

MKK Slovakiadog v spolupráci s chovateľskými klubmi a Obecným úradom Dvorianky,  pod záštitou SPZ a SKJ                           

Dvorianky, 3.6.2018

Oblastná výstava psov všetkých plemien

a

Špeciálne výstavy (CAC)

Web stránka klubu
Posudzuje: Frnčová Lenka, CZ

 • Basenji
 • Berner Laufhund / bernský durič 
 • Black and Tan Coonhound
 • Deutsche Bracke 
 • Erdélyi kopó/sedmohradský durič
 • Gónczy polski/  poľský durič
 • Grand bleu de Gascogne
 • Grand gascon saintongeois
 • Griffon bleu de Gascogne
 • Istarski kratkodlaki gonič 
 • Istarski ostrodlaki gonič
 • Jura Laufhund    Jurský durič 
 • Ogar polski  
 • Petit bleu de Gascogne 
 • Posavski gonič
 • Redbone Coonhound/Redbonov medvedikovitý pes
 • Schwyzer Laufhund  
 • Srpski gonič srbský durič
 • Srpski trobojni gonič/ srbský trojfarebný durič
 • Steierische Rauhhaarbracke/štajerský durič

Web stránka klubu
Posudzuje: Vanža Sergej, SK

 • Argentínska doga / Dogo Argentino
 • Mastiff
 • Brazílska fila / Fila Brasileiro

Prihlasovanie

Tituly

Oblastná výstava
Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2018

Špeciálna výstava
CAJC, CAC, Res. CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2018, BOB, BOS

Výstavné poplatky

OVP – 1. uzávierka 7.5.2018:
– za prvého psa vrátane  katalógu – 17 €
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov – 14 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov – 10 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                               

OVP – 2. uzávierka 21.5.2018:
– za prvého psa vrátane  katalógu – 22 €                                      
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov – 19 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov – 13 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                                   

Špeciálna výstava (CAC) – 1. uzávierka 7.5.2018:
– za prvého psa vrátane katalógu – 25 €
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov – 22 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov  – 10 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                                   

Špeciálna výstava (CAC) – 2. uzávierka 21.5.2018:
– za prvého psa vrátane katalógu – 30 €                                                                             
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov – 27 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov – 15 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                             

Platba na mieste  –  len v odôvodnených prípadoch +5 € za každého psa

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Bankové spojenie: Tatra banka  
Adresa banky: Hodžovo námestie 3,
850 05 Bratislava 55           
Číslo účtu:
 2625188073/1100
SWIFT CODE:
TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Informácie

mobil: +421 911 700 363, 
e-mail:  [email protected]

Do správy pre prijímateľa uveďte: OVP/ŠV 18 + meno majiteľa psa.

Podmienky účasti na výstave

Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky  plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ predloží s prihláškou obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Z výstavy bude vylúčený

– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby
– suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie

Veterinárne predpisy

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

 

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky                 sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu  psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.

Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!