Oblastná výstava psov všetkých plemien a Špeciálna výstava jazvečíkov

Dvorianky, 17.5.2015

 

V Ý S L E D K Y  O B L A ST N E J   V Ý S T A V Y 

Katalóg OV a ŠVJ

Posudzovatelia: 
Tak Kristina, UA – ŠVJ
Šimonič Imrich – OVP