Oblastná výstava psov všetkých plemien a Špeciálne výstavy {CAC}

Dvorianky, 13.5.2017

MKK Slovakiadog v spolupráci s SKCHJ a Obecným úradom Dvorianky, pod záštitou SPZ a SKJ

Špeciálne výstavy popri OV:  

 • Slovenský klub chovateľov jazvečíkov, CAC
 • Klub chovateľov duričov, CAC
 • Klub Svätého Huberta (Bloodhound), CAC
 • Združená výstava stavačov, CAC
  Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
  Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
  Klub chovateľov hrubosrstých a bretónskych stavačov
  Klub chovateľov českých fúzačov
 • Klub chovateľov tatranských duričov, CAC

Tituly: 

Oblastná výstava:

Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2017

Špeciálna výstava:

CAJC, CAC, Res. CAC SR, BOB, Víťaz špeciálnej výstavy  2017

Výstavné poplatky: 

 • OVP:

– za prvého psa vrátane  katalógu – 17 €

– za ďalšieho psa v tr. mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov – 14 €

– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov – 10 €

– súťaže – 7 €

 • Špeciálna výstava (CAC):

– za prvého psa vrátane katalógu – 25 €

– za ďalšieho psa v tr. mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov – 22 €
pri hlásení psa do triedy pracovnej pripojiť fotokópiu dokladu o skúške
pri hlásení psa do triedy šampiónov pripojiť fotokópiu šampionátu

– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov – 10 €

– súťaže  (v rámci OVP) – 7 €

 • Prihlásenie psa na obe výstavy  (OVP + ŠV)

–  zľava zo súčtu poplatkov za obe výstavy – za každého psa –  5 €

 • Prihlásenie psa po uzávierke  (po 02.05.2017)

–  len so súhlasom  organizátora – 30 € za každého psa

Platba na mieste  –  len v odôvodnených prípadoch +5 € za každého psa

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.


Bankové spojenie: Tatra banka                 

Číslo účtu:     2625188073/1100

SWIFT CODE: TATRSKBX

IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OVP/ŠV 17 + meno majiteľa psa


Uzávierka prihlášok je 2.5.2017  

Čitateľne vyplnenú prihlášku spolu s fotokópiu preukazu o pôvode psa a dokladom  o zaplatení zašlite na adresu:

MKK Slovakiadog, Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany.

Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené.

Informácie:

mobil: +421 905 722 247

e-mail:  [email protected]