Oblastná výstava psov všetkých plemien a Špeciálne výstavy {CAC}

Dvorianky, 13.5.2017

VÝSLEDKY