OVP Dvorianky 2020

ovp dvorianky 1.9.2020
ovp dvorianky 1.9.2020

MKK Slovakiadog v spolupráci s Obecným úradom Veľké Úľany a chovateľskými klubmi,  pod záštitou SPZ a SKJ  

Oblastná výstava psov všetkých plemien, 1.9.2020

Špeciálna výstava (CAC)

 • Klub Svätého Huberta (Bloodhound), CAC
  Posudzuje: Frnčová Lenka, CZ

Miesto a dátum konania

UPOZORNENIE !
Zmena miesta konania Oblastnej výstavy psov, 01.09.2020, pôvodne Dvorianky.
Nové miesto konania výstavy  –  park kaštieľa v Betliari, okres Rožňava
Propozície

Oblastná výstava

Návrh rozhodcov na OVP
Frnčová Lenka/CZ
Frnčo Ladislav/CZ 
Vanža Sergej/
SK

PRIHLASOVANIE NA OBLASTNÚ VÝSTAVU A UZÁVIERKA

Prostredníctvom online systému. http://onlinedogshows.sk/
Uzávierka 17.08.2020

Bankové spojenie


Bankové spojenie: Tatra banka   
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55            
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX 
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073
Do správy pre prijímateľa uveďte: OVP/ŠV Dvor. 20 + meno majiteľa psa

INFORMÁCIE 
mobil: +421 905 397 503
e-mail: [email protected]

Poplatky

OVP – uzávierka 17.8.2020

– za prvého psa vrátane  katalógu 20 €
– za ďalšieho psa v triede mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov  17 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov 13 €
– súťaže 10 €

Špeciálna výstava (CAC) – uzávierka 17.8.2020

– za prvého psa vrátane katalógu 30 €
– za ďalšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov 27 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov 13 €
– súťaže 10 €

Platba na mieste  –  len v odôvodnených prípadoch +5 € za každého psa

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Podmienky účasti na výstave

Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky  plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ predloží s prihláškou obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Z výstavy bude vylúčený
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby
– suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie

Veterinárne podmienky

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky                 sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu  psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy.
V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

Zmena rozhodcov vyhradená.

Tituly

Oblastná výstava
Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2020

Ocenenia VN1 z tried mladšieho dorastu a dorastu a V1 z triedy veteránov sa uznávajú na získanie šampionátu dorastu a veteránov SKJ.

Špeciálna výstava: 
CAJC, CAC, Res. CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2020, BOB, BOS

OV Dvorianky 3.6.2018

OV Dvorianky, 3.6.2018

MKK Slovakiadog v spolupráci s chovateľskými klubmi a Obecným úradom Dvorianky,  pod záštitou SPZ a SKJ                           

Dvorianky, 3.6.2018

Oblastná výstava psov všetkých plemien

a

Špeciálne výstavy (CAC)

Web stránka klubu
Posudzuje: Frnčová Lenka, CZ

 • Basenji
 • Berner Laufhund / bernský durič 
 • Black and Tan Coonhound
 • Deutsche Bracke 
 • Erdélyi kopó/sedmohradský durič
 • Gónczy polski/  poľský durič
 • Grand bleu de Gascogne
 • Grand gascon saintongeois
 • Griffon bleu de Gascogne
 • Istarski kratkodlaki gonič 
 • Istarski ostrodlaki gonič
 • Jura Laufhund    Jurský durič 
 • Ogar polski  
 • Petit bleu de Gascogne 
 • Posavski gonič
 • Redbone Coonhound/Redbonov medvedikovitý pes
 • Schwyzer Laufhund  
 • Srpski gonič srbský durič
 • Srpski trobojni gonič/ srbský trojfarebný durič
 • Steierische Rauhhaarbracke/štajerský durič

Web stránka klubu
Posudzuje: Vanža Sergej, SK

 • Argentínska doga / Dogo Argentino
 • Mastiff
 • Brazílska fila / Fila Brasileiro

Prihlasovanie

Tituly

Oblastná výstava
Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2018

Špeciálna výstava
CAJC, CAC, Res. CAC SR, Víťaz špeciálnej výstavy 2018, BOB, BOS

Výstavné poplatky

OVP – 1. uzávierka 7.5.2018:
– za prvého psa vrátane  katalógu – 17 €
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov – 14 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov – 10 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                               

OVP – 2. uzávierka 21.5.2018:
– za prvého psa vrátane  katalógu – 22 €                                      
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej,  otvorenej,  pracovnej, šampiónov – 19 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov – 13 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                                   

Špeciálna výstava (CAC) – 1. uzávierka 7.5.2018:
– za prvého psa vrátane katalógu – 25 €
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov – 22 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov  – 10 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                                   

Špeciálna výstava (CAC) – 2. uzávierka 21.5.2018:
– za prvého psa vrátane katalógu – 30 €                                                                             
– za ďalšieho psa  v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov – 27 €
– za ďalšieho psa v triede šteniat, dorastu, čestnej a veteránov – 15 €
– súťaže – 7 €                                                                                                                             

Platba na mieste  –  len v odôvodnených prípadoch +5 € za každého psa

Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred. Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Bankové spojenie: Tatra banka  
Adresa banky: Hodžovo námestie 3,
850 05 Bratislava 55           
Číslo účtu:
 2625188073/1100
SWIFT CODE:
TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Informácie

mobil: +421 911 700 363, 
e-mail:  [email protected]

Do správy pre prijímateľa uveďte: OVP/ŠV 18 + meno majiteľa psa.

Podmienky účasti na výstave

Rešpektovanie výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky  plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ predloží s prihláškou obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Z výstavy bude vylúčený

– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby
– suka vo vyššom stupni gravidity, dojčiaca suka a šteňa bez kompletnej vakcinácie

Veterinárne predpisy

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania  v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

 

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky                 sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ  nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu  psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.

Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

OV Vlčkovce 1.5.2018

Prvomajova retro oblastna vystava 2018

PRVOMÁJOVÁ retro
Oblastná výstava psov
a Špeciálna výstava Shar-pei klub Slovensko (CAC SR, CC EFSPC)

Rozhodcovia

Polgár Andras, RS
– Oblastná výstava
Miroslav Václavík, CZ
– Oblastná výstava
– Špeciálna výstava pre plemeno shar pei

Triedy

Mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
Trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov,
Trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov,
Trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov,
Trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia,
Trieda pracovná – od 15 mesiacov, je prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien s povinnou pracovnou skúškou,
Trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI,
Trieda veteránov – od 8 rokov,
Trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

I. uzávierka 3.4. 2018

II. uzávierka 20.4. 2018

Poplatky na Oblastnej výstave

The table with ID 3 not exists.

Bankové spojenie

Názov účtu: MKK Slovakiadog
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OV/SV 18 + meno majiteľa psa.

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri online systéme musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Tituly

Oblastný víťaz Zadáva sa na oblastnej výstave a môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke v plemene z konkurencie víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Tituly na špeciálnej výstave CAC-SR, BOB, BOS, BOJ, BOV, CC EFSPC Špeciálna výstava Shar pei klubu je akceptovaná Európskou federáciou Shar pei klubov – zadávanie čakatelstiev na Šampióna EF SPC – CC EFSPC

Súťaže

Najkrajší pár
Najkrajšia chovateľská skupina
Junior handling 1. a 2. kategória

Záverečné súťaže

Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast
Najkrajší veterán
Najkrajší jedinec z tried čestná, junior
Najkrajší dospelý pes
Najkrajšia dospelá suka
Prvomájový víťaz

Niečo na zábavu…

Kuchtík roka 2018
Výstava je tradične nazvaná aj SLADKÁ. Pečieme a súťažíme o titul Kuchtík roka 2018. Prineste svoj pekárenský výtvor a súťažte. Foto z minulého roka:

Hrdinovia dneška

Pamätáte si oslavy prvého mája? Doneste symbol tohto sviatku (oblečenie, transparent, chovateľská stanica ako alegorický stánok) a súťažte o cenu. Hrdina dneška. Hodnotiť sa bude zmysel pre humor a kreatíva. Hodnotenie bude ľudové…ako inak! Párky a pivo budú na výstave lacnejšie.

Podmienky účasti na výstave

Výstava je organizovaná podľa výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Z výstavy bude vylúčený:
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby.

Veterinárne predpisy

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto výstavného poriadku a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave. V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

OV Dvorianky 13.5.2017

Oblastná výstava psov všetkých plemien a Špeciálne výstavy {CAC}

MKK Slovakiadog v spolupráci s SKCHJ a Obecným úradom Dvorianky, pod záštitou SPZ a SKJ

Špeciálne výstavy popri OV:  

 • Slovenský klub chovateľov jazvečíkov, CAC
 • Klub chovateľov duričov, CAC
 • Klub Svätého Huberta (Bloodhound), CAC
 • Združená výstava stavačov, CAC
  Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
  Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
  Klub chovateľov hrubosrstých a bretónskych stavačov
  Klub chovateľov českých fúzačov
 • Klub chovateľov tatranských duričov, CAC

Tituly: 

Oblastná výstava:

Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2017

Špeciálna výstava:

CAJC, CAC, Res. CAC SR, BOB, Víťaz špeciálnej výstavy  2017

Veľkonočná OV Vlčkovce, 14.4.2017

velkonocna OV 14.04.2017

Veľkonočná oblastná výstava Vlčkovce

ĎAKUJEME!

Naša výstavná premiéra v novej oblasti, na novom mieste spolu s vami dopadla výborne!
Pomohlo slniečko, dobrá nálada, vaša dobrá vôľa a možno aj chutný guláš a veľa veľa napečených sladkosti, ktoré ste doniesli.
Oblastná výstava je dobrý tréning na väčšie výstavy. Je výborné, že sa jej zúčastnili aj skúsení vystavovatelia a handleri, pretože vďaka ich účasti sa mohlo odovzdávať to podstatné – skúsenosti!
Medzinárodní rozhodcovia sa zhostili svojej úlohy na výbornú a my sme tak mohli spoločne stráviť pekný sviatočný piatok. Nie len preto, že bola Veľká noc, ale aj preto, že všetci spolu, svojou náladou a konaním vytvorili kynologický slávnostný piatok…

Na výstave posudzovali páni
Tibor Havelka
Petr Řehánek /CZ
Vladimír Javorčík
Spolu ich posúdením prešlo 238 psov.

Verím, že ste sa s nami cítili dobre. My s vami určite! Tešíme sa na stretnutie o rok aj so zapracovanými vašimi pripomienkami a bohatší o skúsenosti…

Víťaz Veľkonočnej výstavy:
Bullmastiff – SAFETY OF FLATLAND HELLBOY
O: OLDWELL ROMEO M: SAFETY OF FLATLAND TRINITY
CH: KÓZEL GYULA MAJ: KÓZEL GYULA