OV Vlčkovce 1.5.2018

Prvomajova retro oblastna vystava 2018

PRVOMÁJOVÁ retro
Oblastná výstava psov
a Špeciálna výstava Shar-pei klub Slovensko (CAC SR, CC EFSPC)

Rozhodcovia

Polgár Andras, RS
– Oblastná výstava
Miroslav Václavík, CZ
– Oblastná výstava
– Špeciálna výstava pre plemeno shar pei

Triedy

Mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
Trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov,
Trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov,
Trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov,
Trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia,
Trieda pracovná – od 15 mesiacov, je prístupná len pre plemená uvedené v zozname plemien s povinnou pracovnou skúškou,
Trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul šampión z členských krajín FCI,
Trieda veteránov – od 8 rokov,
Trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy s titulmi: národný šampión, národný víťaz a klubový víťaz, víťaz špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

I. uzávierka 3.4. 2018

II. uzávierka 20.4. 2018

Poplatky na Oblastnej výstave

The table with ID 3 not exists.

Bankové spojenie

Názov účtu: MKK Slovakiadog
Banka: Tatra banka
Číslo účtu: 2625188073/1100
SWIFT CODE: TATRSKBX
IBAN: Sk 95 1100 0000 0026 25188073

Do správy pre prijímateľa uveďte: OV/SV 18 + meno majiteľa psa.

Termín uzávierky je zároveň aj termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke.

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri online systéme musí uviesť variabilný symbol.
Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried: mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno a adresa majiteľa v plnom znení zhodné s majiteľom uvedeným na prihláške 1. psa.

Stornovať prihlášku je možné len do termínu II. uzávierky a to aj v prípade, že je uzávierka predĺžená.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukázanej sumy výst. poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Tituly

Oblastný víťaz Zadáva sa na oblastnej výstave a môže byť udelený najlepšiemu psovi a suke v plemene z konkurencie víťazov tried z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Tituly na špeciálnej výstave CAC-SR, BOB, BOS, BOJ, BOV, CC EFSPC Špeciálna výstava Shar pei klubu je akceptovaná Európskou federáciou Shar pei klubov – zadávanie čakatelstiev na Šampióna EF SPC – CC EFSPC

Súťaže

Najkrajší pár
Najkrajšia chovateľská skupina
Junior handling 1. a 2. kategória

Záverečné súťaže

Najkrajší mladší dorast
Najkrajší dorast
Najkrajší veterán
Najkrajší jedinec z tried čestná, junior
Najkrajší dospelý pes
Najkrajšia dospelá suka
Prvomájový víťaz

Niečo na zábavu…

Kuchtík roka 2018
Výstava je tradične nazvaná aj SLADKÁ. Pečieme a súťažíme o titul Kuchtík roka 2018. Prineste svoj pekárenský výtvor a súťažte. Foto z minulého roka:

Hrdinovia dneška

Pamätáte si oslavy prvého mája? Doneste symbol tohto sviatku (oblečenie, transparent, chovateľská stanica ako alegorický stánok) a súťažte o cenu. Hrdina dneška. Hodnotiť sa bude zmysel pre humor a kreatíva. Hodnotenie bude ľudové…ako inak! Párky a pivo budú na výstave lacnejšie.

Podmienky účasti na výstave

Výstava je organizovaná podľa výstavného poriadku SKJ. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI, ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy. Z výstavy bude vylúčený:
– pes v majetku osoby, ktorej bol zakázaný prístup na kynologické podujatie
– pes chorý, alebo podozrivý z choroby.

Veterinárne predpisy

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:
– pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

Protesty

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ. Podpísaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. Za škody spôsobené psom je zodpovedný vystavovateľ, spravidla majiteľ psa, ktorý nesie objektívnu zodpovednosť za plnenie povinností podľa tohto výstavného poriadku a/alebo zodpovednosť za škody spôsobené prihláseným psom. Osobitnú zodpovednosť nesie osoba poverená majiteľom na predvedenie psa na výstave. V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!

OV Dvorianky 13.5.2017

Oblastná výstava psov všetkých plemien a Špeciálne výstavy {CAC}

MKK Slovakiadog v spolupráci s SKCHJ a Obecným úradom Dvorianky, pod záštitou SPZ a SKJ

Špeciálne výstavy popri OV:  

 • Slovenský klub chovateľov jazvečíkov, CAC
 • Klub chovateľov duričov, CAC
 • Klub Svätého Huberta (Bloodhound), CAC
 • Združená výstava stavačov, CAC
  Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov
  Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov
  Klub chovateľov hrubosrstých a bretónskych stavačov
  Klub chovateľov českých fúzačov
 • Klub chovateľov tatranských duričov, CAC

Tituly: 

Oblastná výstava:

Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OVP Dvorianky  2017

Špeciálna výstava:

CAJC, CAC, Res. CAC SR, BOB, Víťaz špeciálnej výstavy  2017

Veľkonočná OV Vlčkovce, 14.4.2017

velkonocna OV 14.04.2017

Veľkonočná oblastná výstava Vlčkovce

ĎAKUJEME!

Naša výstavná premiéra v novej oblasti, na novom mieste spolu s vami dopadla výborne!
Pomohlo slniečko, dobrá nálada, vaša dobrá vôľa a možno aj chutný guláš a veľa veľa napečených sladkosti, ktoré ste doniesli.
Oblastná výstava je dobrý tréning na väčšie výstavy. Je výborné, že sa jej zúčastnili aj skúsení vystavovatelia a handleri, pretože vďaka ich účasti sa mohlo odovzdávať to podstatné – skúsenosti!
Medzinárodní rozhodcovia sa zhostili svojej úlohy na výbornú a my sme tak mohli spoločne stráviť pekný sviatočný piatok. Nie len preto, že bola Veľká noc, ale aj preto, že všetci spolu, svojou náladou a konaním vytvorili kynologický slávnostný piatok…

Na výstave posudzovali páni
Tibor Havelka
Petr Řehánek /CZ
Vladimír Javorčík
Spolu ich posúdením prešlo 238 psov.

Verím, že ste sa s nami cítili dobre. My s vami určite! Tešíme sa na stretnutie o rok aj so zapracovanými vašimi pripomienkami a bohatší o skúsenosti…

Víťaz Veľkonočnej výstavy:
Bullmastiff – SAFETY OF FLATLAND HELLBOY
O: OLDWELL ROMEO M: SAFETY OF FLATLAND TRINITY
CH: KÓZEL GYULA MAJ: KÓZEL GYULA

NV Prešov, 11.9.2011

Írsky červený seter: ICY BREEZE JAY Slovakia Base, majiteľ: Gloneková Bronislava

Národný víťaz, Prešov 2011

B E S T   I N  S H O W  

Írsky červený seter: ICY BREEZE JAY Slovakia Base,
majiteľ: Gloneková Bronislava
II. Jorkšírsky teriér TANGO Via Dei Fori Imperiali, majiteľ: Hoptová Dagmar, MVDr.
III. Šetlandský ovčiak: PIED POKERFACE ze Shetlandů, majiteľ: Hana Kalubcová

Fotogaléria
Záverečné súťaže NV TU
Výsledky NV TU
Záverečné súťaže ŠV TU
Výsledky ŠV TU

Národný víťaz, Prešov 2011 11.9.2011

East Cup 2011

BIS-eastcup-2011

East Cup CACIB 18.- 20.2 2011

B E S T   I N   S H O W    

Stafordšírsky bulteriér GLOCK Stawka Wieksza Niž Žycie 
Chovateľ: Andrzej Mielus, Majiteľ: Záliš Roman

fotogalérie:

Záverečné súťaže TU
Výsledky TU

NV Prešov 2010

BIS-NV-Presov-2010

Národný víťaz, Prešov 10.-12.9.2010

BEST IN SHOW 

Stredoázijský ovčiak HALYNKA Mako-I-Ala ,
Chovateľ: Jančovič Marián Majiteľ: Bočáková Alena

Fotogaléria
Záverečné súťaže NV TU
Výsledky NV TU
Záverečné súťaže ŠV TU
Výsledky ŠV TU

Národný víťaz, Prešov 10.-12.9.2010