Prvomajova retro oblastna vystava 2018

Organizačné informácie pre Prvomájovú oblastnú výstavu psov a špeciálnu výstavu Shar pei klubu Slovensko.

Nezabudnite, výstava je sladká...Doneste svoje upečené dobroty a súťažte o titul Kuchtík roka 2018! Tešíme sa na vás aj s retro spomienkami na oslavy prvého mája.

Organizačný výbor

Usporiadateľ

MKK Slovakia dog, Shar-pei club Slovensko

Organizačný výbor

Riaditeľ výstavy

Vladimír Piskay

Ekonóm

Gabriela Dúbravová

Organizačný tím

Viera Staviarska, Kristína Abeid, Ružena Adamcová

Hlavný rozhodca

Václavík Miroslav, CZ

Rozhodcovský zbor

Václavík Miroslav, CZ
Polgár Andráš, SRB

Komisia pre protesty

Václavík Miroslav
Piskay Vlado
Staviarska Viera

Program

9:00 – 10.00 hod. – Príjem psov – čísla v kruhoch
10.00 hod. – Otvorenie výstavy
10.10 – 13.00 hod.  – Posudzovanie v kruhoch
13.15 hod. – Záverečné súťaže

 • Mladý vystavovateľ  – A. Polgár
 • Najkrajší pár psov – M. Václavík
 • Najkrajšia chov. skupina – A. Polgár
 • Najkrajšie šteňa – M. Václavík
 • Najkrajší dorastenec – A. Polgár
 • Najkrajší veterán – M. Václavík
 • Najlepší jedinec z triedy čestnej – A. Polgár
 • Najkrajší mladý jedinec – M. Václavík
 • Najkrajšia dospelá suka – A. Polgár
 • Najkrajší dospelý pes – M. Václavík
 • BIS – Víťaz OVP Vlčkovce 2018 – Andráš Polgár

Triedy

 • Šteniat  – do 6 mesiacov veku
 • Dorastu – od 6 do 9 mesiacov veku
 • Mladých – od 9 do 18 mesiacov veku
 • Stredná – od 15 do 24 mesiacov veku
 • Otvorená – od 15 mesiacov veku
 • Pracovná – od 15 mesiacov veku
 • Šampiónov – od 15 mesiacov veku
 • Veteránov – od 8 rokov veku
 • Čestná – od 15 mesiacov veku (bez titulu)

Tituly

NA OBLASTNEJ VÝSTAVE                             

Víťaz triedy – získava jedinec ocenený známkou Výborný 1                    
Oblastný víťaz – získava najlepší dospelý pes a najlepšia dospelá suka  plemena  do výberu nastupujú víťazi triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov  

NA ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVE

Víťaz triedy veteránov – získava jedinec z triedy veteránov ocenený známkou Výborný 1
CAJC – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 1 v triede mladých. Titul nie je nárokovateľný.   
CAC SR – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Titul nie je nárokovateľný          
Res. CAC SR – môže získať jedinec ocenený známkou Výborný 2 v triede strednej,  otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený titul CAC. Titul nie je nárokovateľný. 
VŠV – získava najlepší dospelý pes a suka – nastupujú jedinci ocenení titulom CAC.  
BOB – získava najlepší jedinec plemena. Do výberu nastupujú jedinci ocenení titulmi CAJC, VŠV a víťazi triedy veteránov.                                                                                                 
BOS – získava najlepší jedinec opačného pohlavia ako BOB.

Na špeciálnej výstave sa zadávajú čakateľstva na šampióna Európskej federácie.

  

Rozdelenie plemien do kruhov

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA

OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV

Obsadenie súťaží